Name Julia Smode Chiara Auer Claudia Auer Melanie Koller Antonia Grilz Elke Sohneg Eveline Bauer Jana Feldgrill
Julia Smode 3:6 1:6 2:6 7:5 4:6 1:6 2:6 2:6 2:6 0:6 0:6 1:6 0:6
Chiara Auer 6:3 6:1 6:2 6:3 6:7 4:6 3:6 3:6 0:6 1:6 6:2 6:2 2:6 0:6
Claudia Auer 6:2 5:7 6:4 2:6 3:6 4:6 0:6 0:6 4:6 1:6 0:6 6:4 6:0 0:6 1:6
Melanie Koller 6:1 6:2 7:6 6:4 6:4 6:0 4:6 6:0 6:7 1:6 6:4 1:6 6:2 6:0 0:6 1:6
Antonia Grilz 6:2 6:2 6:3 6:3 6:0 6:4 6:4 0:6 7:6 4:6 1:6 6:0 7:5 0:6 0:6
Elke Sohneg 6:0 6:0 6:0 6:1 6:1 6:0 6:1 4:6 6:1 6:4 6:1 6:1 6:0 4:6 0:6
Eveline Bauer 2:6 2:6 4:6 0:6 2:6 0:6 0:6 5:7 1:6 0:6
Jana Feldgrill 6:1 6:0 6:2 6:0 6:0 6:1 6:0 6:1 6:0 6:0 6:4 6:0
# Name Gameverhältnis Satzverhältnis Punkte
1 Elke Sohneg 52 9 15.5
2 Jana Feldgrill 63 12 15
3 Antonia Grilz 8 5 13.5
4 Melanie Koller 14 4 11.5
5 Chiara Auer -7 -2 9.5
6 Claudia Auer -33 -7 7.5
7 Julia Smode -52 -11 3
8 Eveline Bauer -45 -10 2.5